Aktualności

6 czerwca 2019

Plomien roku 2018- nagrody dla członków SKP

W dniu 31 maja 2019r w Nałęczowie odbyła się zorganizowana przez Świat Kominków Gala wręczenia nagród Plomien roku 2018 . Wśród nominowanych i nagrodzonych firm byli także członkowie naszego Stowarzyszenia między innymi Firma MK , Darco oraz Poujoulat. W trakcie Gali dr Rudolf Kania wręczył w imieniu ECA  (European Chimneys Association) dyplom oraz medal Zarządowi OSKP oraz redakcji Świata Kominków w uznaniu zasług promowania nowoczesnych […]

więcej
3 czerwca 2019

Opinia Prawna w przedmiocie wykładni wyrobów niepalnych

W załączeniu prezentujemy Opinię Prawną  w przedmiocie wykładni przepisu art.266 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (tj. DZ.U. 2015 poz 1422). Przypomnijmy fragment treści paragrafu 266: 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych (…)   i fragment opinii Aliant Krzyżowska Międzynarodowa kancelaria prawna: (…) Od warunków niepalności przewodów […]

więcej
25 października 2018

Porozumienie o współpracy

W dniu 24 października 2018 r. Stowarzyszenie Kominy Polskie zawarło z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kominki Polskie porozumienie o współpracy w obszarze techniki kominowej, kominkowej i zduńskiej, promowania bezpiecznych rozwiązań i szkolenia. W imieniu stowarzyszeń porozumienie podpisali Prezes SKP Piotr Cembala oraz Prezes OSKP Paweł Węgrzyn. W porozumieniu czytamy między innymi: „… Stowarzyszenie Kominy Polskie i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie uznają za celowe wspieranie i rozwijanie współpracy w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji […]

więcej
5 marca 2018

Prezentacja Odprowadzenie spalin z kotłów węglowych 5 klasy

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą tematyki odprowadzania spalin z kotłów 5 klasy, która przedstawiana była w czasie wystawy branżowej Forum Wentylacja- Salon Klimatyzacja, Warszawa 2018. Materiał dostępny w zakładce Prasa/ Materiały seminaryjne i konferencyjne.

więcej
8 lutego 2018

Forum Wentylacja 2018

Zapraszamy na wystawę branżową Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2018, która odbędzie się w dniach 27-28 lutego w Warszawie, gdzie wzorem lat ubiegłych będzie można porozmawiać z przedstawicielami Stowarzyszenia Kominy Polskie. Przypominamy, że Forum jest miejscem największego spotkania specjalistów branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej w Polsce.  

więcej
19 stycznia 2018

Nowelizacja warunków technicznych

W dniu 8 grudnia 2017 ukazała się w Dzienniku Ustaw pod poz. 2285 nowelizacja rozporządzenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w związku z rozwojem w dziedzinie projektowania, realizacji inwestycji oraz stosowania innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w procesie inwestycyjno-budowlanym, podjęło prace nad nowelizacją na początku 2016 r. Konsultacje publiczne projektu znacznie wydłużono ze względu na duże zainteresowanie społeczne. Obok szeregu zmian odpowiadającym aktualnym technologiom […]

więcej
3 listopada 2017

Referat SKP w szkoleniu organizowanym przez Polską Izbę Ekologii

Polska Izba Ekologii we współpracy z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki śląskiej, Katedrą Zrównoważonego Rozwoju AGH, Instytutem Zrównoważonej Energetyki Kraków, Instytutem Metalurgii Żelaza Gliwice, Instytutem Ceramiki i MateriaŁów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, organizuje szkolenie techniczne na temat ” Urządzenia grzewcze na paliwa stałe małej mocy- wyzwania środowiskowe, technologiczne i konstrukcyjne.” Szkolenie odbędzie się w dniu 01 grudnia 2017 r. na Politechnice Ślaskiej. Celem szkolenia […]

więcej
1 2 3 4 5