26 stycznia 2024

Komin dla bezpieczeństwa

komin dla bezpieczeństwa domuDom jest szczególnie ważny dla każdego człowieka! Dbamy o niego. Staramy się być przezorni i Zapobiegliwi, ubezpieczamy go,
a mimo to nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zagrożeń. W ostatnich latach coraz więcej domów w Polsce budowanych było bez komina. Czy komin stał się niepotrzebny? Czy domy wyposażone w nowoczesne systemy grzewcze nie potrzebują komina?

 

 

 

 

 

budowa domu z kominem

Budując dom nie zapominajmy o bezpieczeństwie energetycznym. Dom z kominem to dom bezpieczny, bo pozwala na podłączenie niezależnego od dostaw prądu i sieci kominka na drewno lub pellet

Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem

 

Jak ważne jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo naszych domów przypominają nam liczne i niespotykane zjawiska pogodowe czy nawet wojna na Ukrainie.
Co jakiś czas setki tysięcy czy nawet milion gospodarstw domowych pozbawionych jest prądu, a tym samym ogrzewania. Bezpieczny budynek potrzebuje więc komina! To warunek konieczny,
który w razie potrzeby umożliwia podłączenie niezależnego od prądu źródła ciepła. Może to być piecyk lub kominek na drewno.
Państwo gwarantuje bezpieczeństwo swoim obywatelom i w trosce o każdego obywatela, to Państwo w obrębie tworzonych przepisów prawnych powinno wyznaczać podstawowe wymagania odnośnie bezpieczeństwa budynków i to w przepisach powinien znaleźć się zapis wymagający, aby budynek posiadał tak zwany komin awaryjny lub komin bezpieczeństwa.
Jak. Jak mówi Roman Nowak, Prezes Stowarzyszenia Kominy Polskie: „Takich przepisów nie mamy w Polsce, chociaż w latach pięćdziesiątych takie przepisy funkcjonowały
i budowaliśmy zapasowe kominy na wypadek wszelkiego typu sytuacji awaryjnych. Brak w domach komina bezpieczeństwa może stanowić poważny problem w przypadkach kryzysowych,
których nie jesteśmy w stanie przewidzieć”.

 

Komin bezpieczeństwa – dlaczego potrzebny?

 

W wielu krajach europejskich istnieją przepisy wymagające, aby budynki jednorodzinne posiadały komin bezpieczeństwa. Polskie organizacje kominiarskie, kominowe i producentów urządzeń grzewczych w ostatnich latach też wyraźnie wskazują potrzebę podjęcia działań legislacyjnych w sprawie wprowadzenia obowiązku posiadania przez budynki mieszkalne komina bezpieczeństwa, który zabezpieczyłby podstawowe, grzewcze potrzeby mieszkańców w kryzysowych sytuacjach. Oficjalne petycje w tej sprawie zostały wysłane przez Stowarzyszenie „Kominy Polskie” do Premiera RP i Departamentu Budownictwa oraz Międzywojewódzki Cech Kominiarzy do Premiera i Prezydenta RP W uzasadnieniu czytamy:

„Współcześnie komin bezpieczeństwa jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Prawie wszystkie nowoczesne systemy są uzależnione od energii z sieci, a przede wszystkim od energii elektrycznej. Bez niej nie będzie działać ani ciepła woda, ani centralne ogrzewanie. Wszystkie te systemy wymagają zastosowania urządzeń pomocniczych, takich jak przenośniki i pompy.
Te z kolei działają tylko przy użyciu energii elektrycznej. Pomimo udoskonalonych technologii urządzeń, zapotrzebowanie na energię na całym świecie wciąż rośnie. Wynika to, z jednej strony, z szybko rosnącej liczby ludzi na świecie, a z drugiej strony – z rozwoju technologii zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. W wielu przypadkach rozbudowa sieci przesyłowych nie nadąża za tymi gwałtownymi zmianami, co prowadzi do powstawania „wąskich gardeł” i przeciążeń. Awaria ogrzewania może mieć różne przyczyny: huragan; przeciążenie sieci energetycznej (blackout); utrata ciepła sieciowego z powodu uszkodzenia przestarzałych rurociągów; awaria gazociągów; utrata dostaw gazu spowodowana wydarzeniami politycznymi. Wymienione przyczyny stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw, a tym samym zapewnienia koniecznego ciepła, zwłaszcza indywidualnym użytkownikom. Każdy,
kto posiada komin bezpieczeństwa, wie, jak bardzo jest on cenny i pożądany w kontekście niespodziewanych awarii czy kłopotów z dostawami energii”.

 

Komin bezpieczeństwa w innych krajach

Komin bezpieczeństwa, zwany również kominem awaryjnym czy rezerwowym, jest wymagany przez przepisy budowlane wielu krajów, w tym Norwegii, Turcji, Słowenii, Chorwacji, częściowo Francji i w niektórych krajach związkowych Austrii. W sytuacji awaryjnej umożliwia on podłączenie paleniska na paliwo stałe (drewno), aby przetrwać krytyczny okres. Może to być najprostsze urządzenie, jak choćby znana z wielu domków letniskowych „koza” na drewno. Co ciekawe, w wielu regionach Europy budynki mają więcej niż jeden komin. Podczas konferencji, która odbyła się na targach Warsaw Build w Nadarzynie, Roman Nowak ze Stowarzyszenia „Kominy Polskie” powołał się na przykład austriacki, gdzie średnia kominowa na jeden dom to 2,5 komina. Co więcej, w jednej z alpejskich miejscowości, która została zasypana śniegiem i odcięta, ta statystyka po tym wydarzeniu wzrosła do 3, a nawet 4 kominów przypadających na jeden dom. Dlaczego aż tyle? Bo to właśnie kominy, do których można było podłączyć małą kuchnię angielkę, prosty piecyk, wkład kominkowy na drewno czy bezprądowy piecyk na pellet pozwoliły przetrwać mieszkańcom najgorszy okres.

kominy na dachu

Robert Chodkiewicz, Międzywojewódzki Cech Kominiarzy”:
Pojęcie komina awaryjnego nie jest pojęciem nowym. Tego rodzaju kominy były obecne w budownictwie w Polsce i na świecie od kilkuset lat. Przykładem może być odbudowa Warszawy, gdzie budynki, które były odbudowywane z cegły, np. Mariensztat czy Śródmieście, miały kominy awaryjne. To pojęcie funkcjonowało też kiedyś w Polskiej Normie. Posiadając taki komin w domu, nie ograniczamy się do jednego źródła ogrzewania.

Roman Nowak, Prezes Stowarzyszenia „Kominy Polskie”:
Każdy rząd powinien tworzyć tak prawo, żeby zabezpieczało ono pod-stawowe rzeczy, które są potrzebne do życia. Jedną ze swobód obywatelskich jest możliwość swobodnego wybierania źródła ciepła i tego czym się ogrzewamy. Jako stowarzyszenie poruszamy temat komina bezpieczeństwa i apelujemy o wprowadzenie odpowiednich przepisów, by polski obywatel nie dostał produktu wybrakowanego – domu bez komina.

Marcin Ziombski, „Krajowa Izba Kominiarzy”:
W ostatnim czasie miało miejsce wiele sytuacji, które wskazują na potrzebę zapewnienia ogrzewania w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnych. Z jednej strony były to wichury, które pozbawiły ponad milion gospodarstw domowych prądu, z drugiej strony tragedia związana z wojną na Ukrainie i widmo kryzysu energetycznego. Sposobem zaradczym może być komin bezpieczeństwa i pod-łączone do niego urządzenie grzewcze np. na biomasę. Idea komina bezpieczeństwa w naszych warunkach klimatycznych jest bardzo ważna. Każdy obywatel ma prawo do korzystania z ogrzewania, a Państwo powinno zapewnić ku temu sprzyjające warunki w zakresie uregulowań prawnych.

 

Budujesz dom – postaw komin!

Idea komina bezpieczeństwa w naszych warunkach klimatycznych jest bardzo ważna i każdy obywatel powinien mieć prawo do wyboru rodzaju ogrzewania, a Państwo powinno zapewnić ku temu sprzyjające warunki w zakresie uregulowań prawnych. Każdy inwestor powinien pamiętać, że komin zapewni ciepło w różnych sytuacjach losowych związanych z brakiem energii elektrycznej. Koszt budowy komina w kontekście budowy całego domu nie jest duży, a jest to element, który powinien znaleźć się na liście priorytetów w przypadku rozpoczynanych budów.

budowa domu i komin bezpieczeństwa

dr hab. inż. Dariusz Bajno, profesor Politechniki Bydgoskiej, – rzeczoznawca budowlany, rzeczoznawca PZITB, Przewodniczący Rady Okręgowej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Na podstawie wieloletniego doświadczenia nabytego podczas praktyki zawodowej, szczególnie przy sporządzeniu ponad 800 opinii i ekspertyz technicznych, uważam za konieczne wprowadzenie do nowoczesnego budownictwa elementu komina bezpieczeństwa. Aktualnie budownictwo powinno być nie tylko nowoczesne, lecz powinno również korzystać z doświadczenia oraz wiedzy ekspertów, a także zdarzeń mających miejsce w przeszłości. Komin bezpieczeństwa to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych, które nie będzie alternatywą, lecz uzupełnieniem rozwiązań nowoczesnych. Może okazać się w przyszłości, że krajowa gospodarka energetyczna okresowo będzie niewydolna, a przecież na niej oparta jest skuteczność dzisiejszych nowoczesnych instalacji. Polskie elektrownie nie są szczególnie chronione, stąd możliwe jest okresowe ich unieruchomienie,
np. wskutek czynników zewnętrznych, takich jak: zdarzenia losowe, awarie czy działania dywersyjne. Popieram inicjatywę wprowadzenia w zapisach przepisów budowlanych obowiązku wyposażania budynków w komin awaryjny, który w praktyce jest kominem bezpieczeństwa.

Dom bez komina – co teraz?

Co zrobić w sytuacji, gdy dom już jest, ale nie ma komina. Czy czeka nas potężny remont lub zaawansowane prace budowlane, jeśli chcielibyśmy wyposażyć dom w komin? Jakie są możliwości? Na szczęście producenci kominów systemowych, głównie stalowych, mają w swoich ofertach rozwiązania, które pozwolą w prosty sposób doposażyć dom w komin. Co więcej, nawet zimowa aura nie stanowi przeszkody do instalacji takiego systemu. W zależności od tego, z jaką nieruchomością i jakim wyposażeniem technicznym mamy do czynienia, będą to wkłady kominowe przeznaczone do renowacji istniejących murowanych kominów oraz zewnętrzne kominy stalowe, które umożliwiają dostawienie komina niemal do każdej nieruchomości. Przeszkodą nie są też domy drewniane, ponieważ istnieją specjalne niepalne przejścia przez stropy, które zapewniają bezpieczny montaż komina w takim domu. Sam komin zatem nie stanowi problemu, jednak jeśli w modernizowanych budynkach chcemy od razu do takiego komina podłączyć urządzenie na drewno, to warto skonsultować się z firmą wykonawczą, aby instalacja spełniała swoje funkcje jako całość. Kwestii do rozwiązania będzie więcej, ponieważ potrzebne jest choćby doprowadzenia powietrza z zewnątrz do kominka lub piecyka, aby proces spalania odbywał się
w sposób optymalny.

Dom bezpieczny, to dom z kominem

Na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Ale zdecydowanie od nas zależy, czy nasze domy będą miały kominy, czy nie i czy w związku z tym będą domami bezpiecznymi dla swoich mieszkańców. Komin da nam możliwości, jednak my zachęcamy, aby wyposażyć się od razu w pełen awaryjny zestaw: komin plus kominek lub piecyk na drewno. Wówczas w razie awarii sieci czy przerwy w dostawie prądu komin zapewni ciepło i razem z innymi posiadaczami kominków z przyjemnością obchodzić „dzień kominka”!

 

Aldona Mazurkiewicz
redakcja@swiatkominkow.pl

Tekst powstał pod patronatem: Stowarzyszenia „Kominy Polskie”,

Akcję Komin Bezpieczeństwa popierają:
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy,
Korporacja Kominiarzy Polskich,
Krajowa Izba Kominiarzy