8 czerwca 2016

Aspekty prawne/ Odpowiedzialność za stan techniczny

Interesują mnie przepisy dotyczące czasokresów konserwacji i malowania powierzchni kominów stalowych i kto za to odpowiada.

Rozumiem, że chodzi o kominy zewnętrzne wolnostojące. Są one zaliczane do grupy wyrobów budowlanych, wiec podlegają przepisom
Prawa Budowlanego. Za utrzymanie właściwego stanu technicznego każdego budynku i budowli odpowiedziany jest jego właściciel. Kominy wolno stojące nie są objęte europejskimi normami zharmonizowanymi, więc winny być wykonane zgodnie posiadaną przez producenta – wykonawcę Aprobatę Techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną, które to dokumenty winny zawierać między innymi informację o warunkach gwarancji. Z reguły wykonawca, który na zlecenie właściciela realizuje inwestycje udziela indywidualnej gwarancji np 5 -letniej pod warunkiem dokonywania przez użytkownika określonych czynności konserwacyjnych. Producent winien więc określić jakie czynności konserwacyjne należy wykonywać i z jaką częstotliwością, w przeciwnym wypadku strony obowiązują ogólne zasady trwania gwarancji.

W przypadku kominów już istniejących tak jak każdy budynek i budowla winien on być poddawany okresowym kontrolom stanu technicznego , który jest wykonywany przez uprawnionych do tego inspektorów. W trakcie takiej oceny z pewnością określony zostanie stan techniczny komina oraz wydane zostaną zalecenia co do sposobu i częstotliwości jego konserwacji.