8 czerwca 2016

Instalacja/ Cofanie spalin

Posiadam pomieszczenie garażowe przy domku, które ogrzewam piecem na olej przechodzony. Ponieważ komin z tego pieca jest dużo poniżej domku powoduje tak zwane cofnięcie spalin i zakłócenia w pracy pieca. Czy istnieje jakieś rozwiązanie aby wyeliminować to zjawisko, poza wyciągnięciem komina do góry?
Niestety z kominami podciśnieniowymi tak już jest . Z uwagi na małe wartości podciśnień (rzędu kilku – kilkunastu Pascali) bardzo istotny jest właściwy dobór komina (wielkości charakterystyczne: średnica i wysokość) oraz jego umiejscowienie. Szczególnie istotne jest usytuowanie wykotu komina względem przeszkód architektonicznych występujących w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Oddziaływanie wiatru w obrębie przeszkód budowlanych może powodować występowanie w na wylocie komina ciśnień powodujących niestabilną pracę komina. Zgodnie z normami wylot komina winien znajdować się w określonych odległościach od przeszkód – jak to przedstawiono na załączonym rysunku. W Pana przypadku z pewnością ustabilizuje pracę komina jego podwyższenie. Sytuację może poprawić także zastosowanie nasady kominowej typu Rotowent, która częściowo zabezpiecza komin przed wpływem wiatru.