6 czerwca 2019

3K czyli kocioł+komin+kominiarz

Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE wystąpiło z wnioskiem o utworzenie wspólnej inicjatywy „3K” integrującej branże :
– producentów urządzeń grzewczych ( kotłów , kominków , podgrzewczy, palenisk )
– producentów kominów i systemów spalinowych
– branżę kominiarską

3K  to :  kocioł+ komin+ kominiarz

3K to wspólne przedsięwzięcie, którego celem powinno być propagowanie technik czystego i efektywnego spalania paliw w nowoczesnych, urządzeniach grzewczych o niewielkim stopniu oddziaływania na środowisko naturalne.
3K to koncepcja, która powinna integrować wszystkie branże mające wpływ na jakość procesu spalania szczególnie w odniesieniu do zastosowań niekomercyjnych, od producentów paliw przez wytwórców urządzeń grzewczych i kominów po montażystów, serwisantów i kominiarzy .
3K winno stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń szczególnie w odniesieniu do nowych konstrukcji urządzeń grzewczych w celu zapewnienia ich optymalnej efektywności energetycznej oraz zminimalizowania ich oddziaływania na środowisko naturalne.