Publikacje naukowe

komin wazny_minKomin – ważny element instalacji spalania w Twoim domu, w: Dobre praktyki produkcji energii cieplnej dla indywidualnego i komunalnego ogrzewnictwa, red. Krystyna Kubica.
pobierz dokument…

 

modernizacja_minModernizacja systemów zasilania w ciepło budynków mieszkalnych.
pobierz dokument…

 

dostosowanie_minPiotr Cembala, Dostosowanie współczesnych systemów kominowych do wymogów Unii Europejskiej, w: Nowoczesne i bezpieczne systemy kominowe i wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym, „Prace nr 136”, Instytut Nafty i Gazu. pobierz dokument…

 

nowoczesne systemy_minPiotr Cembala, Nowoczesne systemy kominowe i instalacje spalinowe…, w: Przez przedsiębiorczość i ekologię do zrównoważonego rozwoju lokalnego – czysta i efektywna energia, Polski Klub Ekologiczny, Lędziny 2006.
pobierz dokument…

Badania i próby jakościowe:

skp_tworzywa_130Sprawozdanie z badania elementów kominowych z tworzyw sztucznych. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników na zlecenie Stowarzyszenia „Kominy Polskie” (Gliwice, 18.06.2008). Pobierz dokument…

 

skp_tworzywa_wnioski_130Wpływ warunków eksploatacji na wyroby z tworzyw poliolefinowych. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (Gliwice, 09.2008). Pobierz dokument…

 

skp_tworzywa2_130Sprawozdanie z badania elementów kominowych z tworzyw sztucznych. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników na zlecenie Stowarzyszenia „Kominy Polskie” (Gliwice, 11.02.2008). Pobierz dokument..