O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Kominy Polskie” jest ogólnopolską organizacją non profit. Powstało w 1999 roku z inicjatywy czołowych producentów wyrobów kominowych. Podstawowym celem SKP jest popularyzacja wiedzy o bezpiecznym i skutecznym odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych.

Stowarzyszenie zabiega o utrwalenie wizerunku branży jako aktywnego partnera zmian służących poprawie jakości życia i bezpieczeństwa użytkowników pomieszczeń mieszkalnych i przemysłowych. Integruje środowisko, reprezentuje jego stanowiska i kluczowe racje.

Organizacja opiniuje rozwiązania legislacyjne i technologiczne. Propaguje przepisy obowiązujące w zakresie projektowania, produkcji, instalacji i użytkowania instalacji grzewczych, kominowych i wentylacyjnych.

Cele Stowarzyszenia realizowane są w toku specjalistycznego doradztwa, szkoleń oraz instruktaży adresowanych zarówno do producentów, jak i ostatecznych użytkowników.

Pobierz statut!