Aktualności

27 czerwca 2016

Spotkanie plenarne komitetu technicznego CEN/TC 166 – Chimney

W dniach w dniach 18-19 listopada 2015r Krakowie po raz pierwszy w Polsce odbyło się spotkanie plenarne komitetu technicznego CEN/TC 166 – Chimney należącego do struktur organizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) Spotkanie plenarne komitetu technicznego CEN/TC 166 – Chimney Europejski Komitet Normalizacyjny, to stowarzyszenie, które zrzesza krajowe organy normalizacyjne z 33 krajów europejskich. CEN jest jedną z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych, które zostały […]

więcej
24 czerwca 2016

Wystąpienie KIK do MIB

Krajowa Izba Kominiarzy, jako organizacja zawodowa zrzeszająca osoby trudniące się szeroko pojętymi pracami kominiarskimi, wobec otrzymania informacji w przedmiocie trwających prac odnośnie planowanej nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z późniejszymi zmianami), w szczególności w przedmiocie zmiany treści przepisów odnoszących się do przewodów kominowych, przedstawia swoje […]

więcej
3 marca 2016

Przypomnienie opinii prawnej wydanej w roku 2010

Dokument do zapoznania się: Przypomnienie opinii

więcej
1 marca 2016

Prezentacja SKP przygotowana z okazji Forum Wentylacja 2016

Dokument do pobrania Prezentacja

więcej
22 listopada 2015

Informacja prasowa

W dniach w dniach 18-19 listopada 2015r Krakowie po raz pierwszy  w Polsce odbyło się spotkanie plenarne komitetu technicznego CEN/TC 166 – Chimney należącego do struktur organizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Europejski Komitet Normalizacyjny, to stowarzyszenie, które zrzesza krajowe organy normalizacyjne z 33 krajów europejskich. CEN jest jedną z trzech europejskich organizacji normalizacyjnych, które zostały oficjalnie uznane przez Unię Europejską oraz przez Europejskie Stowarzyszenie Wolnego […]

więcej
1 3 4 5