Formularz reklamacyjny

Pliki do pobrania:

Formularz reklamacyjny

Opole/Bielsko Biała , 25.03.2015

Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę, że nasze Stowarzyszenie stoi na straży szeroko pojętego bezpieczeństwa związanego z jakością i produkcją nowoczesnych systemów kominowych, proponujemy przygotowanie formularza reklamacyjnego, dzięki któremu użytkownik  może sprawnie zareklamować wadliwy towar.

Działanie to doskonale wpisuje się w nowe przepisy, które wynikają z nowelizacji Ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm). Ustawa ta reguluje zasady dotyczące m.in. rękojmi czyli odpowiedzialności sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy.

Tego rodzaju aktywność pozwoli nam na wypełnienie naszych celów statutowych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa użytkowników, a także na wyeliminowanie  tych producentów, których wyroby są niskiej jakości i nie spełniają podstawowych standardów wynikających z  przepisów i norm kominowych.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom wyedukowany inwestor będzie potrafił w przyszłości wybrać system kominowy odpowiedniej jakości, który dla niego i jego rodziny będzie najbardziej komfortowy i bezpieczny.

Dodatkowe informacje:

  1. Formularze reklamacyjne są  przygotowane w formacie PDF w formie „druków akcydensowych” do pobrania ze strony internetowej Stowarzyszenia KOMINY POLSKIE
  2. Dystrybucja oryginalnych formularzy może odbywać się wśród partnerów handlowych członków Stowarzyszenia po złożeniu zamówienia u Prezesa Zarządu SKP

Zarząd
Stowarzyszenia Kominy Polskie