8 czerwca 2016

Kominiarz/ Odbiór techniczny komina

Witam. Jestem założycielem firmy, która specjalizuje się w montażu systemów kominowych. Od dwóch lat, od kiedy założyłem firmę, staram się analizowac na bieżąco prawo budowlane dotyczące w/w systemów. W związku z tym moje pytanie: czy tylko kominiarz może odbierać kominy, czy np: ja osobiście, czy któryś z moich pracowników może uzyskać uprawnienia do odbiorów. Jeśli tak to gdzie można ewentualnie dotrzeć do osoby, która będzie kompetentną w tym co powie.

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami) Art 62 pkt 6 określane są kompetencje grup zawodowych mogących dokonywać kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Zasadniczym elementem odbioru technicznego jest wcześniejsze dokonanie kontroli stanu, więc nożna stwierdzić, że kompetencje posiadają poniższe grupy zawodowe „Art 62 Prawo Budowlane pkt 6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać: 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych”.

Uprawnienia Mistrza Kominiarskiego można nabyć w Cechach Rzemieślniczych, poprzez praktykę w zawodzie i zdanie egzaminów czeladniczych. Po szczegóły odsyłam Pana do Korporacji Kominiarzy Polskich – adres można uzyskać na stronach internetowych Korporacji: www.kominiarz.org.pl. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej z wykazem Mistrzów Kominiarskich polecanych przez Korporację: www.kominiarze.info.